"Vöcklabrucker Tips" -10/22/2008 "Vöcklabrucker Rundschau" -11/08/2007

 

"Vöcklabrucker Tips" - 10/31/2007 "Tätowiermagazin" - 10/2007
 

"Falter Steiermark" - 35/07 "Kronen Zeitung" - 05/10/2005
 

 
"Vöcklabrucker Rundschau" - 08/19/1999